Villkor

Hyresavtal, slutavräkningsavtal och villkor

Vid uthyrning tecknas Hyresavtal i två (2) exemplar varav kunden respektive uthyraren erhåller var sitt. Hyresavtal upprättas mot giltig legitimation. Vid uthyrning kan deposition kontant eller mot kort tillämpas. Vi erbjuder utkörning och hämtning av hyresobjekt, se ”Transporter”. Utkörning och hämtning betalas kontant eller med kort i vår butik före genomförande. Se prislista för uthyrning.

Slutavräkning Hyresavtal

Efter varje hyresperiod upprättas Slutavräkning Hyresavtal i två (2) exemplar varav kunden respektive uthyraren erhåller var sitt. Slutavräkningsavtalet tar dels upp kostnader som ska beräknas efter hyresperioden och kostnader som uppkommit under hyresperioden eller i samband med återlämnandet. Slutavräkningsavtalet upprättas i 2 ex varav parterna erhåller var sitt ex.

Särskilda villkor specificeras i hyresavtalet.

Allmänna bestämmelser:

hyrbest1


Tipsa gärna andra att du hittade oss.