Service

Serviceprogram, Bokning service

Serviceverkstad

Vi utför service & garantiservice på en mängd olika fabrikat. Se ”Våra leverantörer”.

Vår serviceverkstad är kvalificerad och utför, på uppdrag av tillverkare, återförsäljare, byggföretag, industrier, kommuner, andra verkstadsföretag m fl service, reparationer och garantiutredningar.

Service & underhåll är en förutsättning för säker och miljövänlig drift av din maskin. På sikt hålls kostnaderna nere med en lite dyrare maskin som följer serviceprogrammet. Vi tar även emot äldre maskiner. Med vårt service- och underhållsprogram kan du sannolikt få liv i en äldre maskin av god kvalitet. Det kan vara ett bättre alternativ än att köpa en ny och mycket billig maskin. Med mer än 30 år i branschen kan det till och med vara så att vi har någon passande reservdel eller alternativ lösning. Med övergång till alkylatbensin blir den äldre maskinen miljövänligare.

OBS! – Garantiservice enligt nedanstående fabrikat och maskintyper genomförs enligt av tillverkaren fastställt schema och innehåll. Kund ska verifiera inköpet (t ex kvitto eller betald faktura). Eventuellt reparationsbehov beslutas av tillverkaren efter utredning hos oss. När vår utredning genomförts skickas underlaget till tillverkaren. Tillverkaren skickar beslutet till oss och vi meddelar kunden. Vi genomför tillverkarens beslut.

Med, av fabrikanten fastställd service och serviceintervaller, har du en välmående och fungerande maskin som håller längre.

Regelbunden service kan minska bränsleförbrukningen på en gräsklippare med 1/3 och utsläppen med 50%!

Teckna serviceavtal

Du kan teckna serviceavtal med oss, Vi kallar då in respektive maskin i enlighet med tillverkarens serviceprogram. Inkallelse förutsätter att du rapporterar körtid/sträcka/ägartid angivet i serviceavtalet. Vi erbjuder transport ToR mot fast pris inom zon 1 -3 och utanför zon 3 mot offert.

Vässa motorsågen

Vi genomför byte och slipning av motorsågskedjor och sågklingor.

 

Boka tid för Service och Underhåll.

Våra öppettider. Hitta hit

Auktoriserad Serviceverkstad för fabrikat och maskintyper:

aukt1


Tipsa gärna andra att du hittade oss.